اخبار شهرستان
1397/11/04
 • کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان فامنين تشکيل جلسه داد .

  سيد مجيد شماعي فرماندار شهرستان فامنين در جلسه کارگروه اشتعال و سرمايه گذاري گفت : ايجاد و افزايش اشتغال بالاترين و مهمترين وظيفه مسئولين در تمامي حوزه ها باشد .
 • به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان فامنين سيد مجيد شماعي فرماندار شهرستان در کارگروه اشتعال و سرمايه گذاري ايجاد و افزايش اشتغال براي مردم شهرستان را بالاترين و مهمترين وظيفه مسئولين دانست و افزود : اشتغال بايد با نيازهاي شهرستان همسو باشد و براي افزايش ميزان اشتغال بايد مطابق سياست هاي ابلاغي دولت در زمينه ايجاد اشتغال شهرستان گام برداشت .

  فرماندار فامنين افزود : سهم تسهيلات مشاغل خانگي شهرستان در سال 97 بيش از  110 ميليارد ريال بوده است که بالغ بر 9 ميليارد و پانصد ميليون ريال آن اختصاص يافته که از اين مبلغ 53 درصد جذب شده و براي 63 نفر اشتغال ايجاد شده است .

  نماينده عالي دولت در شهرستان افزود : در بحث تسهيلات اشتغال روستائي سهم شهرستان بالغ بر 120 ميليارد ريال بوده است که تا به حال 130 طرح به مبلغ 190 ميليارد ريال به بانک ها ارسال شده است و تعداد 85 طرح به مبلغ بيش از 110 ميليارد ريال عقد قرارداد شده است که 70 درصد آن از طريق بانک ها پرداخت و جذب شده و براي 251 نفر اشتغال ايجاد کرده است .

  شماعي افزود : در بحث سامانه رصد سهم شهرستان 1350 نفر بوده است که از اين ميزان 1305 نفر ثبت سامانه رصد شده است که 80 درصد سهم شهرستان در سامانه ثبت شده است .

  وي افزود : اميد است با راه اندازي طرح هاي شهرستان در دهه مبارک فجر اشتغال بيشتري براي شهرستان ايجاد شود .