اخبار شهرستان
1397/08/26
  • بازديد شماعي فرماندار شهرستان و بخشدار پيشخور از روستاي آقاج

    بازديد شماعي فرماندار شهرستان و بخشدار پيشخور از روستاي آقاج
  • سيد مجيد شماعي فرماندار شهرستان فامنين ، ابراهيمي بخشدار پيشخور و رئيس ابفار شهرستان ضمن حضور در روستاي آقاج به مسائل و مشکلات اين روستا رسيدگي کردند .

    در اين سرکشي ضمن ديدار با امام جمعه محترم استان همدان حضرت آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه در استان که در روستا حضور داشتند به بررسي مشکلات و مسائل آب آشاميدني روستا نيز پرداخته شد .

    در ادامه بازديد و رسيدگي به امور محلي محل حفاري چاه جهت تامين آب شرب روستا نيز مورد بررسي قرار گرفت.