اخبار شهرستان
1397/08/26
 • ديدار سرپرست مرکز فني و حرفه اي شهرستان فامنين با سيد مجيد شماعي فرماندار

  ديدار سرپرست مرکز فني و حرفه اي شهرستان فامنين با سيد مجيد شماعي فرماندار
 • به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان فامنين سرپرست مرکز فني و حرفه اي شهرستان فامنين ضمن ديدار با سيد مجيد شماعي فرماندار شهرستان فامنين به ارائه گزارش عملکرد اين مرکز در سال 96و 97 پرداخت و گفت :  تعهدات آموزشي مرکز فني و حرفه اي شهرستان فامنين در سال 1396 به ميزان 72000 نفر ساعت بوده است که در سال 1397 اين تعهد آموزشي به 92000 نفر ساعت افزايش يافته است به اين معني که ميزان 20000 نفر ساعت رشد داشته ايم.

  وي افزود خوشبختانه تا آبانماه امسال هم اين مرکز موفق شده 90 درصد از تعهداتش را به انجام برساند .

  پيغمبري اظهار داشت : در سال 97حرفه هاي فن ورز شبکه هاي هوايي_ايمني در برق بر روي شبکه هاي هوايي _برقکار صنعتي_مونتاژکار ونصاب تابلو برق_سرويسکار خودرو_تعميرکار خودروهاي بنزيني براي اولين بار به حرفه هاي مورد آموزش در شهرستان اضافه و برگزار گرديده است .

  سرپرست اداره فني و حرفه اي ادامه داد؛ گروههاي هدف آموزش : آموزش در قالب آموزش به روستاييان آموزش در مرکز ثابت

  آموزش در پادگان ها آموزش در تيم هاي سيار شهري و روستايي ، آموزش به اصناف واتحاديه ها ، آموزش به دانشجويان و دانش آموزان ، آموزش به زنان سر پرست خانوار ، همکاري و آموزش به مددجويان محترم بهزيستي ، معتادين بهبود يافته، معلولين و ... و کمک به اشتغال پايدار اين عزيزان بوده است .  آموزش به مددجويان محترم کميته امداد حضرت امام خميني ( ره ) و زنان سرپرست خانوار و عموم اقشار نيازمند نيز از آموزشهاي فني و حرفه اي بوده است.

  درپايان پيغمبري گفت:  اين مهم تحقق نمي يافت مگر به لطف حمايتهاي  فرماندار محترم و مدير کل فني و حرفه اي استان همدان