• معرفي فرماندار
 •  

   

   

   

  سيد مجيد شماعي

  فرماندار شهرستان فامنين

  سوابق اجرايي

   

   

                                                  ميزان تحصيلات : تحصيلات حوزوي - کارشناس آسيب شناسي 

   

  مسئول حراست فرمانداري همدان

  معاون اجرائي ستاد اقامه نماز استان همدان

  بخشدار قلقلرود تويسرکان

  بخشدار جوکار

  بخشدار مرکزي اسدآباد

  دبير شوراهاي اسلامي شهرها

  -     سرپرست فرمانداري شهرستان فامنين از تاريخ 95/11/3 و ادامه دارد

   - انتصاب به فرمانداري شهرستان فامنين از تاريخ   95/12/21    با حکم وزير محترم کشور